Przejdź do treści

Czasopismo Prenatal Cardiology

BLOG

Kardiologia prenatalna to dziedzina medycyny, która w ostatnich latach prężnie się rozwija i pozwala diagnozować oraz leczyć nawet ciężkie schorzenia jeszcze przed pojawieniem się dziecka na świecie. Lekarze na całym globie czerpią na ten temat wiedzę z książek oraz czasopism, które skupiają w sobie tematykę leczenia kardiologicznego w okresie prenatalnym. Jednym z nich jest „Prenatal cardiology”, skierowane do szerokiego grona personelu medycznego zajmującego się schorzeniami kardiologicznymi płodów.

Czasopismo "Prenatal cardiology"

Jak podkreślają redaktorzy czasopisma, adresatami treści są przede wszystkim ginekolodzy, którzy zapewniają opiekę kobietom ciężarnym, neonatolodzy, pediatrzy, kardiolodzy oraz inni specjaliści, którzy biorą udział w procesie diagnozowania schorzeń serca i układu krążenia u płodu, a także w leczeniu tychże przypadłości. W ostatnich latach wiedza medyczna w tym zakresie znacznie się poszerzyła – odkryto nowe metody diagnozowania i leczenia chorób płodu jeszcze w łonie matki. Każdy lekarz czy pielęgniarka, którzy zajmują się szeroko pojętą diagnostyką prenatalną w zakresie schorzeń kardiologicznych, powinni na bieżąco poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Czasopismo „Prenatal cardiology” odpowiada właśnie na ich potrzeby, przekazując najnowsze doniesienia ze świata diagnostyki prenatalnej i leczenia płodu, lecz nie tylko. Czytelnik znajdzie tam również informacje odnośnie chorób kardiologicznych, z którymi przychodzą na świat noworodki, w tym wcześniaki. Jest to wiedza niezbędna do prawidłowej opieki nad nowo narodzonymi dziećmi z chorobami serca i układu krążenia.

Struktura czasopisma

Prenatal cardiology” to zbiór artykułów naukowych, których autorami są cenieni w świecie medycyny lekarze. Na co dzień zajmują się oni pacjentkami w ciąży, u których dzieci badania prenatalne wykryły niepokojące zmiany w układzie krążenia. Niektórzy zaś lekarze specjalizują się w opiece nad noworodkami, które urodziły się z różnego typu schorzeniami kardiologicznymi. Artykuły napisane są w języku angielskim, dlatego z czasopisma mogą korzystać również osoby z zagranicy. Również lekarze z innych krajów publikują w czasopiśmie swoje artykuły, dzięki czemu czytelnik uzyskuje dostęp do wiedzy medyków z różnych części świata. Przez co istnieje także możliwość porównania metod stosowanych w diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych płodów i małych dzieci w naszym kraju oraz za granicą. Publikacje, zanim zostaną udostępnione dla szerokiego grona odbiorców, są recenzowane przez redaktorów czasopisma, którymi są osoby zajmujące wysokie stanowiska naukowe na uczelniach medycznych. Dzięki temu do czytelnika trafia sprawdzona informacja i wiedza. W „Prenatal Cardiology” ciekawe artykuły znajdą nie tylko lekarze, którzy zajmują się stricte chorobami kardiologicznymi płodu i noworodków, ale również pediatrzy czy kardiolodzy. Oni także powinni na bieżąco aktualizować swoją wiedzę w zakresie chorób układu krążenia, które dotykają nienarodzone jeszcze dzieci.